Boerenkoolmiddag in Beekbergen2020

Het Oosterhuuzens Dialectkoor begint 2020 met een drukke maand.
Na de nieuwjaarhappening beginnen we met een reeks wekelijks repetities in de aanloop naar de jaarlijkse uitvoering van het koor in april.
Op zondag 26 januari a.s. zal het koor een gastoptreden verzorgen bij het nieuwjaarsconcert van Slanina-Cesta Musikanten in het Dorpshuis in Voorst.
Een dag later dus op maandag 27 januari treedt het koor op in zorgcentrum Beverode in Dieren. Op woensdag 29 staat alweer het volgende optreden gepland tijdens de Boerenkoolmiddag in dorpscentrum De Hoge Weye in Beekbergen. Op dinsdag 4 februari is er opnieuw een optreden in Dieren, dit keer treedt het koor op in zorgcentrum De Oude Plataan.
Daarna wordt het wat rustiger en kan worden toegewerkt naar de jaarlijkse uitvoering van het koor op zaterdag 4 april in Het Boshuis in Klarenbeek.

Nieuwjaarsconcert Slanina Cesta

Het Oosterhuuzens Dialectkoor verzorgt gastoptreden bij nieuwjaarsconcert van Slanina Cesta.Ledenstop

Het bestuur van het Oosterhuuzens Dialectkoor heeft besloten tijdelijk een ledenstop in te stellen.
Het koor heeft op dit moment 67 leden.
Op repetitieavonden en bij optredens in zorgcentra is dit aantal echt het maximum.

De repetities van het koor zijn op donderdagavond in de oneven weken (zie Agenda).
De repetitie-avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot ca. 22.00 uur.
Ze worden donderdags gehouden in de sportzaal van het Dorpshuis aan het Oude Veen in Oosterhuizen. Mannen die interesse hebben mogen bij elke repetitie van het koor komen kijken, luisteren en meezingen.
Wie meer wil weten van het Oosterhuuzens Dialectkoor kan informatie krijgen bij secretaris Gerrit Hulshof, telefoon 055 301 1399. Alle verdere informatie is te vinden op deze website.

Het Oosterhuuzens Dialectkoor beschikt over een eigen podium.
Het fraaie podium bestaat uit 12 delen met 3  verschillende hoogtes. Op elk podiumdeel is plek voor vier personen. Dus in totaal kunnen 48 personen op het podium staan.
De podiumdelen zijn heel gemakkelijk aan elkaar te koppelen.
Het podium is te huur en kan dus ook door andere koren worden gebruikt.
De huurprijs bedraagt € 75,- per dag; het podium moet dan wel worden afgehaald en terug gebracht.
Nadere informatie bij de secretaris: 055-3011399.
Het Oosterhuuzens Dialectkoor verspreidt via deze website beeldmateriaal (foto’s of video’s) van optredens of andere evenementen van het koor. Op dit beeldmateriaal zijn in veel gevallen behalve koorleden ook toeschouwers in beeld gebracht. Het kan voorkomen dat iemand uit het publiek herkenbaar in beeld is gebracht. Een herkenbaar in beeld gebrachte persoon heeft te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen publicatie van dergelijke beelden. Het Oosterhuuzens Dialectkoor zal in dat geval direct gehoor geven aan een verzoek (te richten aan de secretaris van het koor) om de betreffende beelden te verwijderen van de website.

Het Oosterhuuzens Dialectkoor wil op die wijze de privacy borgen van leden/personen die dergelijke publiciteit willen vermijden en het koor zal zorgvuldig omgaan met eventuele klachten en verzoeken op dit punt.