Rabobank ClubSupport groot succes voor Oosterhuuzens Dialectkoor

De sponsor-actie van Rabobank Apeldoorn en Omgeving is voor het Oosterhuuzens Dialectkoor een groot succes geworden. Het resultaat is te vinden op:
https://www.rabo-clubsupport.nl/apeldoorn-en-omgeving/over-rabo-clubsupport
Het koor wil graag iedereen bedanken die op onze vereniging heeft gestemd.Najaarsprogramma 

Het Oosterhuuzens Dialectkoor treedt dit najaar nog op in enkele zorgcentra in de regio.
Op 10 oktober was er een optreden in zorgcentrum De Veenkamp in Apeldoorn.
Op 14 november volgt een optreden in verpleeghuis Markenhof in Beekbergen.
Het koor sluit dit jaar af in zorgcentrum De Speulbrink in Vaassen op 28 november.Oosterhuuzens Dialectkoor bij Noaberdagen in Lievelde

Op 28 en 29 september werden in Lievelde bij Erve Kots de Noaberdagen gehouden.
Het Oosterhuuzens Dialectkoor trad op zondag 29 september op. Repetities

De repetities van het koor zijn op donderdagavond in de oneven weken (zie Agenda).
De repetitie-avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot 21.45 uur.
Ze worden donderdags gehouden in de sportzaal van het Dorpshuis aan het Oude Veen in Oosterhuizen. Mannen die interesse hebben mogen bij elke repetitie van het koor komen kijken, luisteren en meezingen.
Wie meer wil weten van het Oosterhuuzens Dialectkoor kan informatie krijgen bij secretaris Gerrit Hulshof, telefoon 055 301 1399. Alle verdere informatie is te vinden op deze website.Podium te huur

Het Oosterhuuzens Dialectkoor beschikt over een eigen podium.
Het fraaie podium bestaat uit 12 delen met 3  verschillende hoogtes. Op elk podiumdeel is plek voor vier personen. Dus in totaal kunnen 48 personen op het podium staan.
De podiumdelen zijn heel gemakkelijk aan elkaar te koppelen.
Het podium is te huur en kan dus ook door andere koren worden gebruikt.
De huurprijs bedraagt € 75,- per dag; het podium moet dan wel worden afgehaald en terug gebracht.
Nadere informatie bij de secretaris: 055-3011399.


Privacyverklaring

Het Oosterhuuzens Dialectkoor verspreidt via deze website beeldmateriaal (foto’s of video’s) van optredens of andere evenementen van het koor. Op dit beeldmateriaal zijn in veel gevallen behalve koorleden ook toeschouwers in beeld gebracht. Het kan voorkomen dat iemand uit het publiek herkenbaar in beeld is gebracht. Een herkenbaar in beeld gebrachte persoon heeft te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen publicatie van dergelijke beelden. Het Oosterhuuzens Dialectkoor zal in dat geval direct gehoor geven aan een verzoek (te richten aan de secretaris van het koor) om de betreffende beelden te verwijderen van de website.
Het Oosterhuuzens Dialectkoor wil op die wijze de privacy borgen van leden/personen die dergelijke publiciteit willen vermijden en het koor zal zorgvuldig omgaan met eventuele klachten en verzoeken op dit punt.